Biuro Dyrektora Generalnego

Drukuj
1 2 3

dyrektor Robert Andrzejczyk
z-ca dyrektora Bożena Pajdała

e-mail: bg@msport.gov.pl
tel.: (22) 2443 118
fax: (22) 2443 272

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO odpowiada za realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa, organizacją pracy, realizacją polityki personalnej oraz z zakresami audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biuro odpowiada także za realizację spraw związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Ministerstwa, z gospodarowaniem majątkiem, gospodarką lokalową, zamówieniami publicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługą informatyczną oraz zapewnia właściwe narzędzia i warunki pracy pracownikom Ministerstwa. Dodatkowo do zadań Biura należy całość spraw w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), a także wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Zakres działania biura

 

  • LOGO - CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
  • LOGO - INSTYTUT SPORTU
  • LOGO - POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
  • LOGO - POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
  • LOGO - KLUB POLSKA
  • LOGO - ZARABIAJ NA TURYSTYCE
  • LOGO - NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY
  • LOGO - PROMUJMY POLSKĄ RAZEM